Aktualności

Komunikaty i informacje

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować się pisząc na adres e-mail: m.gradzka@elpos.net lub na adres korespondencyjny: ul. Św. Rocha 11/1, 15-879 Białystok.

Kontakt telefoniczny do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel. 85 831 10 00