Prywatność

Dbamy o prywatność naszych klientów

Polityka prywatności

1. Mechanizmy cookies na stronie internetowej P.E.-M. ELPOS Sp. z o.o.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego).

Podczas przeglądania naszej strony internetowej, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą jeden lub kilka plików cookie. Zawierają one informacje na temat komputera i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do  infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware). Nasza strona internetowa nie zbiera w  sposób automatyczny żadnych innych informacji, z  wyjątkiem zawartych w plikach cookies.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych (stosowana przez Państwa przeglądarka internetowa) dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika w sposób domyślny.

Użytkownik serwisu może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies: zablokować je, bądź każdorazowo informować o ich zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies Internet Explorer

http://support.mozilla.org/pl/kb/Okno%20opcji%20%E2%80%93%20panel%20Prywatno%C5%9B%C4%87 Mozilla Firefox

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&hlrm=en&answer=95647 Google Chrome

http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html Opera

http://myapple.pl/content/94-jak-wyczyscic-cookies-w-przegladarce.html Safari

Jeżeli użytkownik strony internetowej nie zmieni ustawień w zakresie plików cookies - będą one zamieszczone w jego urządzeniu końcowym. Tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do  nich.
Wyłączenie stosowania cookies może wpłynąć na  utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszej strony internetowej.

Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:

a) analizy statystycznej,

b) zmiany wyglądu lub wersji strony (np. wielkość czcionki, wersja dla niedowidzących);

c) przechowywania danych sesyjnych (po zakończeniu sesji wygasa ).

Stosujemy następujące kategorie plików cookies na naszej stronie internetowej:

  • Wewnętrzne – zakładane przez nasz serwis w celu jego prawidłowego funkcjonowania
  • Identyfikacyjne – zakładane przez nasz serwis w celu identyfikacji sesji i  logowania użytkownika
  • Zewnętrzne – zakładane przez partnerów naszego serwisu takich jak np.,: Google czy Way2Traffic służące m.in. analizowaniu ruchu na  stronie, badaniu jego źródeł oraz akcji wykonywanych przez użytkowników, prowadzeniu kampanii reklamowych.

2. Kontakt

W przypadku Państwa pytań dotyczących stosowanej przez P.E.-M. ELPOS Sp. z o.o. polityki prywatności i ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - na adres e-mail : m.gradzka@elpos.net, tel. 85 831 10 00 lub na adres siedziby spółki (ul. Św. Rocha 11/1, 15-879 Białystok.

Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na  wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze. Informacje na  temat zastosowań i zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie ( www.wszystkoociasteczkach.pl).

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na używanie przez nas ciasteczek, powinni Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania naszej strony internetowej.

3. Od 25 maja 2018r. stosujemy przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, tzw. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe. Zgodnie z jego przepisami dane osobowe to takie, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną, np. imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail, numer IP, dane o lokalizacji (niezależnie od tego czy są przetwarzane w formie papierowej czy cyfrowej). Rozporządzenie stanowić ma istotny krok na drodze do umacniania praw podstawowych obywateli UE w erze cyfrowej i ułatwiania działalności gospodarczej poprzez uproszczenie i ujednolicenie zasad dla administratorów rynku wspólnotowego. Nadrzędnym celem RODO jest zwiększenie ochrony danych osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne.

W związku z nowymi regulacjami o ochronie danych spełniamy nasz obowiązek informacyjny w zakresie tego, jak przetwarzamy Państwa dane. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem bok@elpos.net

Kto jest administratorem Państwa danych?

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Elektroniczno-Mechaniczne ELPOs Sp. z o.o z siedzibą w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 11/1, NIP: 542-03-01-320, REGON: 001344658, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000189001, tel. 85 831-10-00, 85 831-10-01, www.elpos.net

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych: tel. 85 831 10 00, e-mail: m.gradzka@elpos.net

Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i przez jak długi czas?

Do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania, numer PESEL.

Możemy również poprosić o wyrażenie zgody na podanie dodatkowych danych, np. numeru telefonu kontaktowego, adresu do korespondencji lub adresu e-mail. Jeżeli Państwo nie podacie ww. danych nie będziemy mogli np. zadzwonić na numer kontaktowy.

W trakcie trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych, w tym o korzystaniu z naszej sieci telekomunikacyjnej, usług, urządzeń (np. dekoder telewizji cyfrowej, adres IP logowania modemu). Pojawienie się tych danych wynika z technicznego działania naszych usług, z których Państwo korzystacie.

Jeżeli opłacają Państwo rachunki za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczej – otrzymamy informację z jakiego numeru konta została dokonana wpłata i w jakiej instytucji płatniczej. Dane te będą przetwarzane w celu sprawdzenia czy dokonali Państwo poprawnej wpłaty, a w razie potrzeby również w celu dokonania zwrotów (podstawą jest wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (podstawa – prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych).

Pozyskujemy Państwa dane osobowe przed zawarciem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych bezpośrednio od Państwa.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia oraz realizacji umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje, zapewnienia bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne) oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Dostawcy usług (windykacja należności) - podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia umowy. Odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i w rezultacie brakiem realizacji usługi.

Mogą Państwo również:

- wnioskować o dostarczanie: treści każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, Cenniku, zmian Oferty programowej oraz danych Dostawcy Usług na Państwa adres poczty elektronicznej,

- wnioskować o kontaktowanie się z Państwem w ramach procedur reklamacyjnych, w tym w szczególności przesłania odpowiedzi na reklamację na Państwa adres poczty elektronicznej

- wyrazić zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych, w szczególności adresu poczty elektronicznej i telefonów kontaktowych w celu prezentacji produktów oraz informacji o ofertach promocyjnych dotyczących usług świadczonych przez Dostawcę usług (zgoda marketingowa). Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody;

- wyrazić zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych, w szczególności adresu poczty elektronicznej i telefonów kontaktowych w celu przesyłania informacji o bieżącym saldzie, w tym wezwań do zapłaty na adres poczty elektronicznej,

- wyrazić zgodę na wystawianie faktur VAT z tytułu Usług świadczonych przez Dostawcę usług (również na podstawie innych Umów) w formie elektronicznej i przesyłanie ich na adres poczty elektronicznej. Faktury są dostępne również w Panelu Abonenta (na stronie internetowej Dostawcy usług www.elpos.net).

Kto jest odbiorcą Państwa danych?

Odbiorcą Państwa danych są pracownicy P.E.-M. ELPOS Sp. z o.o., podmioty współpracujące z nami w celu wykonania zawartej umowy (np. podwykonawcy podczas montażu sprzętu, naprawy usterek i awarii), Bank w zakresie przelewów, Poczta Polska w zakresie korespondencji na podstawie ustawy Prawo Pocztowe, Krajowy Rejestr Dłużników (w przypadku Abonentów wpisanych do KRD), inne podmioty na podstawie udzielonej zgody: Orange Polska S.A. (w przypadku Abonentów usług telefonicznych, którzy wyrazili zgodę na przekazanie ich danych do Ogólnokrajowego Biura Numerów i Ogólnokrajowego Spisu Abonentów) oraz uprawnione organy na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, policja) w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną).

Jeżeli korzystają Państwo z naszych usług telekomunikacyjnych przekazujemy standardowe informacje techniczne (o numerze telefonu lub zakończeniu sieci, z którego wykonywane jest połączenie) do innych operatorów telekomunikacyjnych lub bezpośrednio do podmiotów, z którymi się Państwo łączą, w celu wykonania połączenia lub transmisji komunikatów.

Nie planujemy przekazywania Państwa danych osobowych do poza granice Polski.

Jak długo będą przetwarzane Państwa dane?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas: trwania umowy oraz wynikający z obowiązujących przepisów prawa (np. czas przewidziany dla postępowania reklamacyjnego i odwoławczego, przedawnienia roszczeń).

Prawa, związane z przetwarzaniem danych:

W związku z przetwarzaniem danych, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

- prawo do żądania od administratora dostępu do danych,

- prawo do sprostowania, uzupełnienia i ograniczenia przetwarzania danych,

- prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w przypadkach, w których przetwarzanie wymaga udzielenia takiej zgody (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

- prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

- prawo do przenoszenia danych (zapewnienie osobom, których dane dotyczą możliwości otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które osoba dostarczyła administratorowi oraz możliwość przesyłania tych danych innemu administratorowi, jak również bezpośrednie przekazywanie danych osobowych od jednego administratora do innego) ,

- prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie,.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregoś z powyższych uprawnień napisz na adres: bok@elpos.net lub m.gradzka@elpos.net


Klauzula informacyjna dla fanpage Administratora na Facebooku

Zgodnie z art. 13  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Elektroniczno-Mechaniczne ELPOS Sp. z o.o. z siedzibą w  Białymstoku przy ul. Św. Rocha 11/1, NIP: 542-03-01-320, REGON: 001344658, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w  Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000189001, tel. 85 831 10 00, 85 831 10 01, www.elpos.net

2) kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - m.gradzka@elpos.net, tel. 85 831 10 00,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia fanpage pod nazwą „ELPOS. Telewizja Internet Telefon Białystok” na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za  pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem na  podstawie:

Art.6 ust.1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej, którym jest obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych podanych w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego mogą być: podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą będzie również właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

4) Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji (jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania

6) ma  Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, w Warszawie

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obserwowania fanpage

8) administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z  zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy