Pomoc

Zawsze służymy pomocą i fachowymi radami.

FAQ - często zadawane pytania i odpowiedzi

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez naszych Abonentów. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub Pomocą Techniczną.

Internet

Oba konta są właściwe do dokonywania wpłat. Numer konta wskazany na fakturze to indywidualny numer konta każdego Abonenta. Należności wpłacane na indywidualny numer konta są automatycznie księgowana na adresie Abonenta.


W przypadku zawarcia umowy promocyjnej na czas określony otrzymują Państwo ulgę w opłatach abonamentu. Wartość przyznanej ulgi jest zapisana w Umowie abonenckiej. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu,na który została zawarta Abonent zobowiązany jest zwrócić wartość ulgi w wysokości pomniejszonej o proporcjonalną wartość ulgi za okres od dnia zawarcia umowy do dnia deaktywacji usługi.

Telewizja

Abonent ponosi koszt dzierżawy dekodera HD oraz opłatę za dostęp do pakietu programów telewizji kablowej, zgodnie z cennikiem i zawartą Umową abonencką.

W tym celu należy włączyć przycisk „TV/Radio” na pilocie od dekodera.


Jeden dekoder umożliwia podłączenie jednego telewizora. Do niezależnego oglądania telewizji na dwóch telewizorach należy podłączyć drugi dekoder lub moduł CAM. Szczegółowe informacje na temat odbioru kolejnego dekodera lub modułu CAM otrzymają Państwo w Biurze Obsługi Klienta.

Przyczyn braku odbioru obrazu i dźwięku przez dekoder cyfrowy może być wiele: wypięty kabel Eurozłącze bądź HDMI - odbiornik telewizyjny może być przełączony na inne źródło sygnału. Jeśli na ekranie dekodera pojawia się jakikolwiek komunikat, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Kliena, ponieważ najprawdopodobniej problem wymaga ingerencji pracownika P.E.-M. ELPOS Sp. z o.o.

Telefon