Aktualności

Komunikaty i informacje

Kolejny rosyjski kanał KRRiT wykreśla z rejestru programów

Kolejny rosyjski kanał KRRiT wykreśla z rejestru programów
Na mocy Decyzji KRRiTv nr DR-119/2022 o wykreśleniu z „Rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych” program Pierwyj kanał (znany też jako: Channel 1 Russia, ORT1) został wykreślony z rejestru z uwagi na zamieszczane treści zagrażające bezpieczeństwu i obronności państwa. Decyzji podjętej w oparciu o Uchwałę KRRiTv na podstawie art. 9 ust. 1, art. 45 ust. 3 pkt 1a i ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o rtv, nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Wykreślenie z rejestru oznacza brak możliwości rozprowadzania programu w sieciach kablowych, platformach satelitarnych oraz platformach internetowych.