Aktualności

Komunikaty i informacje

Zmiana Cennika połączeń od 15 maja 2019r.

Zmiana Cennika połączeń od 15 maja 2019r.
Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018r. ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1211/2009 zmianie ulega Cennik usług telekomunikacyjnych. Zmiana dotyczy nowego limitu stawek na telefoniczne rozmowy międzynarodowe w obrębie UE. Unijni konsumenci mają płacić nie więcej niż 19 eurocentów (1,00 PLN brutto) za minutę międzynarodowego połączenia głosowego w UE. Nowe stawki będą stosowane od 15 maja 2019r.

Cennik od 15.05.2019r.


Jednocześnie informujemy, że zmiana Cennika wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zaproponowaną zmianę Cennika przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy do dnia 15 maja 2019r.

Wypowiedzenie należy dostarczyć na piśmie na adres siedziby dostawcy usług (ul. Św. Rocha 11/1, 15-879 Białystok) osobiście, pocztą (w tym również pocztą elektroniczną – skan podania na adres: bok@elpos.net), lub faksem na numer: (85) 831 30 00 (pismo z własnoręcznym podpisem Abonenta).

Jednocześnie informujemy, że w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy, P.E.-M. ELPOS Sp. z o.o. przysługuje roszczenie o zwrot ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004r. (Dz. U. Z 2004r., nr 171 poz. 1800).

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta tel. 85 831 10 00, 85 831 10 01,

e-mail: bok@elpos.net